Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii Nations

 Bandai Spirits lanzará la figura sin escala de Figuarts Zero "Uzui Tengen" de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". 

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii Nations

Se lanzará en junio de 2022. Alrededor de 140 mm de altura, 7500 yenes.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii Nations

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii NationsDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii Nations

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii NationsDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Uzui Tengen Figuarts Zero, Tamashii Nations