Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii Nations

 Bandai Spirits lanzará la figura sin escala Figuarts Zero "Rengoku Kyojuro Flame Pillar" de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". 

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii Nations

Se lanzará en febrero de 2022. Alrededor de 150 mm de alto, 7.500 yenes.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii NationsDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii Nations

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii Nations

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii NationsDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii NationsDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Rengoku Kyojuro Flame Pillar Figuarts Zero, Bandai Spirits / Tamashii Nations