Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)

 F: NEX lanzará la figura a escala 1/7 de "Otonashi Kyoko -Shiromuku-" de " Maison Ikkoku ". 

Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)

Se lanzará en febrero de 2022. Alrededor de 240 mm de alto, 23.540 yenes.

Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)

Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)

Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)

Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)

Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)Maison Ikkoku – Otonashi Kyoko -Shiromuku- PVC figure by F:NEX (FuRyu)