Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

 Bandai Namco lanzará la figura de Kusaka Kabane a escala 1/8 de "Kemono Jihen". 

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Se lanzará en noviembre de 2021.

Alrededor de 205 mm de alto, 13.800 yenes.

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai NamcoKemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai NamcoKemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai NamcoKemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai NamcoKemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco

Kemono Jihen – Kusaka Kabane 1/8, Bandai Namco